Honour - Integrity - Dignity - Selflessness Unity - Communication - Association
     

Nuus

Grondwet

Registreer

Sukses stories

Projek Tandmuis

Bunkers

In the pipeline

Downloads

Regalia Winkel

 

Ons Missie...

Om die waardigheid, integriteit, hoop en eer te herstel en aandag te skenk aan die behoeftes en regte van alle statutêre, voor 1994-lede van die Suid-Afrikaanse Weermag, Suid-Afrikaanse Polisie en geaffilieerde magte, die Suidwes-Afrikaanse grondwet en Suidwes-Polisie Krag in sake rakende en verwant aan die welsyn van veterane wat in die voormelde kragte gedien het.

Ons Vissie...

Om 'n wêreldwye, naby en omgee broederskap van al die genoemde veterane te vestig en om te skakel en saam te werk met ander groepe en organisasies wat hierdie doelwitte en doelwitte deel.

Ons Motto...

'Veterane vir Veterane Verewig'
'Ueteres milites in aeternum'
Our Mission..
.

To restore the dignity, integrity, hope and honour, and attend to the needs and rights of all statutory, pre 1994 members of the South African Defence Force, South African Police and affiliated forces, the South West African Territorial Force and South West African Police Force in matters concerning and related to the welfare of veterans who served in the aforementioned forces.

Our Vision...

To establish a worldwide, close and caring brotherhood of all the aforementioned veterans and to liaise and cooperate with other groups and organizations that share these goals and objectives.

Our Motto...

'Veterans for Veterans Forever'
'Ueteres milites in aeternum'


Kontak e-pos...
aansoek@vvvv.co.za
bestel@vvvv.co.za
nuus@vvvv.co.zaNu
us / News